Kontakt

Krzysztof Niedźwiedź

Wsparcie Techniczne / Technical Support

Email: kn@gulf.pl


Gulf Polska Spółka z o.o., ul. Mierzyńska 42, 71-030 Szczecin

NIP: 8522622153  REGON: 36485300

TEL: +48 91 810 91 00 FAX: +48 91 810 91 04

Wysokość kapitału zakładowego 1 400 000,00 ZŁ