Polityka Prywatności

We respect your privacy. This is why we have taken the time to disclose our information collection practices and our privacy policy. Please take the time to review this document.

Other Gulf Oil web sites may contain privacy policies that are different from this privacy policy. This privacy policy relates to the Gulfoilltd.com web site. Please do not assume that this privacy policy applies to all Gulf Oil web sites. We cannot be responsible for the privacy policies and practices of other web sites even if you accessed the third party web site using links from our web site or you linked to our web site from a third party web site.

We recommend that you check the policy of each site you visit and contact the owner or operator of such web site if you have any concerns or questions.

As part of this Privacy Policy, you will not receive unsolicited paper or electronic mail as a result of using this website, unless we have explicitly requested and received your permission.

Where personal data is requested through forms, such data is only used for the purpose stated on the form and will not be given or sold to any third parties. Except as set out in this privacy policy, we will not disclose any personally identifiable information without your permission unless we are legally entitled or required to do so (for example, if required to do so by legal process or for the purposes of prevention of fraud or other crime) or if we believe that such action is necessary to protect and/or defend our rights, property or personal safety and those of our users/customers etc.

We aim to keep our information about you as accurate as possible. If you would like to review or change the details you have supplied us with, please contact us. We have implemented technology and policies with the objective of protecting your privacy from unauthorised access and improper use and will update these measures as new technology becomes available, as appropriate.

Gulf Oil International is especially committed to the protection of children and their rights and will not knowingly collect any information from children under 13 years of age. Therefore, if you are under 13 years old please do not send us your personal information (for example, your name, address and email address). We will be pleased to assist children should they have any enquiry for Gulf Oil International, but in this case please get your parent or guardian to make the request on your behalf.

It is important for you to protect against unauthorized access to your password and to your computer. Be sure to sign off when you finish using a shared computer and take care not to leave traces of your user ID and password. As the internet matures, so will our policies pertaining to privacy. We will post policy changes as soon as the commitment has been made to alter any standing policy. The security and privacy of your personal data are very important to Gulf Oil International.

If you register with us we collect some or all of the following information: –
Your name, a company address, a contact telephone number, and an e-mail address and, in some circumstances, your computer’s IP address. We keep this information on a secure data system, which is not accessed by anyone other than Gulf Oil International.

We use login and password controls on our systems.

We keep a record of any correspondence you send us via this web site including e-mail messages as this helps us to track any problems or concerns you may have.

If at any time this site offers any chat rooms, notice board facilities, newsgroups etc we may collect the information that you disclose. Such information will be used in accordance with this privacy policy. Please note that we cannot be responsible for other parties' use of the personal information which you make available to such third parties through any chat room, notice board, newsgroup etc on this site. Please be careful about what personal information you disclose in this way.

Use of cookies and other information gathering technologies

Cookies are small text files for storing small pieces of data on a web client (i.e. the web browser on a computer), such as your preferences when visiting the site. A web server may store cookies in your browser or request the browser to transmit certain data to the web server.

Cookies and logging of IP addresses are used to enable Gulf Oil International to monitor site traffic and repeat visitor statistics. These statistics will not include information that can be used to identify any individual. Such information is anonymous, it represents a computer rather than a person, and is held on a temporary basis. You can browse this web site without entering any personal information and therefore remain anonymous during your visit.

We use the cookie information to improve our knowledge of the use of this web site and to enable us to be able to ascertain whether the web site is operating at an optimal level. This allows us to enhance our web offerings to you and to provide an enjoyable and an innovative online experience.

Cookies may also be used to record preferences in order to personalise your visit, for example if you have any specific settings to enhance accessibility. They also are used to remember your registration details so you don’t have to re-register each time you retunr to the site.

You can erase or block this information by changing the settings on your computer’s internet browser (please refer to your help screens or manuals). If you do erase or block this information you may not be able to utilise some features of the site.

If any changes are made to our privacy policy, these changes will be posted on here.

GOI complies with the requirements of the UK Data Protection Act 1998.

The Gulfoilltd.com website is owned by Gulf Oil International, c/o 16 Charles II Street, London SW1Y 4QU, England


Szanujemy Twoją prywatność. Dlatego postanowiliśmy ujawnić nasze praktyki gromadzenia informacji i naszą politykę prywatności. Prosimy, poświęć chwilę czasu na przejrzenie tego dokumentu.

Inne strony internetowe Gulf Oil mogą zawierać zasady polityki prywatności, które różnią się od tutaj podanych. Niniejsze zasady polityki prywatności odnoszą się do strony internetowej Gulfoilltd.com. Nie należy zakładać, że te zasady polityki prywatności odnoszą się do wszystkich stron internetowych Gulf Oil. Nie możemy być odpowiedzialni za zasady i praktykę polityki prywatności innych stron internetowych, nawet jeśli dostęp do nich nastąpił poprzez linki z naszej strony internetowej lub witryna stron trzecich umieściła linki do naszej strony.

Zalecamy zapoznanie się z regulaminem każdej odwiedzanej witryny internetowej i kontakt z właścicielem lub operatorem takiej witryny, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania.

W ramach naszej polityki prywatności gwarantujemy, że nie będą Państwo w wyniku korzystania z tej strony otrzymywać niechcianej poczty, fizycznej ani elektronicznej, chyba że udzielą nam Państwo zgody na nasze wyraźne zapytanie o taką możliwość.

W przypadku, gdy dane osobowe są wymagane na potrzeby formularzy, takie dane są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w formularzach i nie będą przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności, nie będziemy ujawniać żadnych danych osobowych bez Państwa zgody, chyba że mamy prawo i obowiązek to zrobić (na przykład, jeśli jest to wymagane przez procedury prawne lub do celów zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom), lub jeśli uważamy, że takie działanie jest niezbędne do ochrony i / lub obrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych i naszych użytkowników / klientów etc.

Chcemy, aby nasze informacje o Państwu były tak dokładne, jak to tylko możliwe. Jeśli chcą Państwo przejrzeć lub zmienić dostarczone nam dane, prosimy o kontakt. Wdrożyliśmy technologie i polityki służące ochronie prywatności użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem i niewłaściwym użytkowaniem i będziemy aktualizować te środki w miarę dostępności nowych technologii, w stosownych przypadkach.

Gulf Oil International przykłada szczególną uwagę do ochrony dzieci i ich praw i nie będzie świadomie zbierać żadnych informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Dlatego, jeśli masz poniżej 13 lat, prosimy –  nie wysyłaj nam swoich danych osobowych (na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail). Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi dzieciom na ewentualne pytania dotyczące Gulf International, ale prosimy rodziców lub opiekunów, aby to oni wysyłali takie zapytania w imieniu dzieci.

Należy chronić swój komputer i hasła dostępu przed nieautoryzowanym dostępem. Pamiętaj, aby wylogować się po zakończeniu korzystania z komputera dzielonego z innymi i zadbaj, aby nie pozostawić nigdzie na widoku swojego identyfikatora użytkownika i hasła. Internet wciąż ewoluuje, a wraz z nim zmieniać się będą nasze zasady dotyczące prywatności.

Będziemy ogłaszać wszelkie zmiany w polityce użytkowania w momencie podjęcia decyzji o takich zmianach. Bezpieczeństwo i prywatność Państwa danych osobowych są bardzo ważne dla Gulf Oil International.

W momencie rejestracji na naszej stronie, wymagane będą wszystkie lub niektóre z następujących informacji:

Imię i nazwisko, adres firmy, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail oraz, w niektórych przypadkach, adres IP komputera. Informacje przechowywane są w bezpiecznym systemie danych, który nie jest używany przez kogokolwiek innego niż Gulf International.

Nasze systemy używają weryfikacji za pomocą loginu i hasła.

Utrzymujemy rejestr korespondencji wysyłanej do nas za pośrednictwem tej strony internetowej, w tym wiadomości e-mail, ponieważ pomaga nam to na bieżąco śledzić wszelkie problemy lub wątpliwości użytkowników.

Jeśli w jakimkolwiek momencie ta strona będzie oferować opcję czatów, tablic ogłoszeniowych, grup dyskusyjnych itp., zastrzegamy sobie możliwość zbierania zamieszczonych tam informacji. Informacje te zostaną wykorzystane zgodnie z naszą polityką prywatności. Należy pamiętać, że nie możemy być odpowiedzialni za wykorzystanie przez strony trzecie danych osobowych, udostępnionych stronom trzecim za pośrednictwem jakiegokolwiek czatu, tablicy ogłoszeń, grupy dyskusyjnej itp. na naszej stronie. Prosimy zwracać uwagę na to, jakie informacje osobowe ujawniamy w ten sposób.

Korzystanie z plików cookie i innych technologii służących zbieraniu informacji

Ciasteczka to małe pliki tekstowe służące do przechowywania małych fragmentów danych na kliencie sieciowym (tj. przeglądarce internetowej lub komputerze), takich jak preferencje podczas odwiedzania witryny. Serwer WWW może przechowywać ciasteczka w Państwa przeglądarce lub zażądać od przeglądarki przekazywania niektórych danych do serwera WWW.

Ciasteczka i rejestracja adresów IP są wykorzystywane w celu umożliwienia Gulf Oil International monitorowania ruchu i statystyk odwiedzin na stronie. Statystyki te nie zawierają informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji poszczególnych osób. Informacje te są anonimowe, reprezentują urządzenie wykorzystane do dostępu, a nie osobę, a sam proces odbywa się na zasadzie tymczasowości. Można przeglądać tę stronę internetową bez wprowadzania żadnych danych osobowych, zachowując anonimowość w czasie odwiedzin.

Używamy informacji z ciasteczek, aby poprawić naszą wiedzę na temat korzystania z tej strony internetowej oraz mieć pewność, że strona internetowa działa na optymalnym poziomie. To pozwala nam ulepszyć naszą ofertę sieciową i zapewnić przyjemne i innowacyjne doświadczenie online.

Ciasteczka mogą być również wykorzystywane do zapisywania ustawień w celu personalizacji odwiedzin strony, na przykład, jeśli mają Państwo jakieś specyficzne ustawienia służące zwiększeniu dostępności. Są także używane do zapamiętania Państwa danych rejestracyjnych, dzięki czemu nie ma konieczności ponownej rejestracji przy każdym powrocie na stronę.

Można usunąć lub zablokować te informacje poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej komputera (prosimy zapoznać się z opcjami pomocy lub instrukcjami). Usunięcie lub zablokowanie tych informacji może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.

 

Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany naszej polityki prywatności, zmiany te zostaną zamieszczone tutaj.

IWP jest zgodny z wymogami brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 1998 r.

Witryna Gulfoilltd.com jest własnością Gulf International, c / o 16 Charles II Street, Londyn SW1Y 4QU, Anglia.