Gulf ATF DX III jest wysokiej jakości olejem do przekładni automatycznych do wszelkich przekładni produkowanych przez General Motors i Forda, które wymagają odpowiednio olejów o specyfikacji DEXRON®-III G or MERCON®. Specjalnie dobrane pakiet dodatków i oleje bazowe w Gulf ATF DX III zapewniają lepszą stabilność termooksydacyjną, zachowanie własności smarnych w czasie, zabezpieczenie antykorozyjne, niskie pienienie i kompatybilność z uszczelnieniami. Gulf ATF DX III przewyższa swoimi własnościami wymagania stawiane przez specyfikacje General Motors DEXRON®-IIIG oraz Ford MERCON®. Gulf ATF DX III ma polepszoną odporność przeciw utlenianiu się w wysokich temperaturach, właściwości przeciwzużyciowe oraz odporność przeciw degradacji chemicznej, co zabezpiecza go przed starzeniem w wysokich temperaturach i pomaga utrzymać sprawność przekładni. Bardzo wysoki wskaźnik lepkości zapewnia dobre smarowanie zarówno w wysokich temperaturach pracy jak i w trakcie rozruchu, własności lepkościowe zapewniają równąn pracę i dobre osiągi przekładni, a niska tendencja do pienienia dają łagodne przełożenia i redukują straty oleju. Gulf ATF DX III posiada ulepszoną formułę ochrony antykorozyjnej. W niskich temperaturach jest bardzo płynny co ułatwia zimny start urządzenia. Olej jest kompatybilny z powszechnie używanymi materiałami, z których produkowane są uszczelki, co zmniejsza ryzyko wycieków.

Olej Gulf ATF DX III jest zalecany do stosowania w pojazdach marki Ford wymagających oleju o specyfikacji MERCON® oraz do samochodów General Motors, do przekładni których należy używać olejów zgodnych ze specyfikacjami DEXRON®-IIIG, DEXRON®-IIE lub DEXRON®-IID. Gulf ATF DX III jest także polecany do smarowania układów kierowniczych, systemów hydraulicznych w pojazdach i niektórych manualnych skrzyni biegów, które wymagają cieczy o w/w specyfikacjach.

General Motors DEXRON® III G, Ford MERCON®