Gulf DEXRON® VI ATF jest olejem do automatycznych skrzyń biegów o najwyższych osiągach, typy “long life” (długie okresy wymiany), zaprojektowanym do samochodów General Motors wyprodukowanych w latach 2006 i później, wyposażonych w przekładnie Hydramatic. .Ciecz ta została wyprodukowana z bardzo wysokiej jakości olejów bazowych i zaawansowanych technologicznie dodatków, zapewniających wykraczającą poza standardy odporność na termooksydację, doskonałą smarność, ochronę przeciw zużyciu i odporność na ścinanie. .Produkt zapewnia minimum dwukrotne wydłużenie okresów wymian w porównaniu z olejemi spełniającymi normę DEXRON® III H i oferuje użytkownikom bardzo łagodną i pozbawioną drgań pracę przekładni. Produkt posiada oficjalne dopuszczenie General Motors DEXRON® VI (licencja numer: J-60311) jako ciecz serwisowa. Produkt bez żadnych zastrzeżeń zastępuje oleje o specyfikacjach DEXRON®: III H, III, II E oraz II D, oferując jednocześnie dużo lepsze osiągi w przekładniach nowego i starego typu.

Gulf DEXRON® VI ATF posiada wyżej wymienione, znakomite własności termooksydacyjne, smarne, przeciwzużyciowe i antyścinające, co prowadzi do znacząco dłuższej żywotności samego oleju jak i przekładni, znacząco lepszych osiągów przekładni, niezależnie od jej typu oraz dużo bardziej płynnej pracy sprzęgieł. Skutkiem bardzo dobrze dobranych parametrów lepkościowych i polepszonego transferu momentu obrotowego jest zmniejszenie zużycia paliwa. Produkt nie pieniąc się dociera do wszystkich łożysk, tulei, zębatek. W bardzo niskich temperaturach wykazuje bardzo dobrą pompowalność w układzie hydraulicznym. Specjalne dodatki antykorozyjne chronią optymalnie wszystkie elementy, a kompatybilność z typowymi uszczelnieniami wydłuża żywotność uszczelek i zapobiega wyciekom.

Gulf DEXRON® VI ATF jest zalecany do wszelkich samochodów produkcji GM po roku 2006, wyposażonych w sześciobiegową skrzynię biegów Hydramatic. Zalecenie dotyczy także okresu gwarancyjnego. Produkt zastępuje także w/w oleje poprzednich generacji (DEXRON III h, III, II E, II D) w starszych typach przekładni automatycznych.

General Motors DEXRON® VI (license number: J-60304 & J-60311)