Gulf Gear DB 85W-90 to przekładniowy środek smarny o wysokich parametrach użytkowych do zastosowań w silnie obciążonych przekładniach manualnych oraz pierścieni i wałków zębatych mechanizmów różnicowych pojazdów użytkowych i samochodów osobowych. Gulf Gear DB 85W-90 jest mieszanką wysokiej jakości olejów bazowych i dodatków uszlachetniających dla zapewnienia doskonałej ochrony komponentów przekładni. Jego doskonałe własności w warunkach bardzo wysokich ciśnień zapewniają wysoką nośność dla niezawodnej ochronny komponentów przekładni w zastosowaniach, w których występują bardzo wysokie ciśnienia i obciążenia dynamiczne. Gulf Gear DB 85W-90 zapewnia efektywne zabezpieczenie przed utlenianiem, degradacją, rdzą i korozją oraz dużą żywotność.

Gulf Gear DB 85W-90 posiada doskonałe własności w zakresie pracy w bardzo wysokich ciśnieniach oraz własności zapobiegania zużywaniu się stanowiąc zabezpieczenie w różnych warunkach pracy co przyczynia się do zwiększonej trwałości wyposażenia oraz niższych kosztów obsługi. Wysoka stabilność oksydacyjna minimalizuje tworzenie się szlamu i narostów wpływając na przedłużenie żywotności komponentu oraz okresów wymian oleju oraz efektywne zabezpieczenie przed rdzewieniem i korozją, obniża zużycie i wydłuża żywotność komponentu. Dobra płynność w niskich temperaturach oraz dobre własności przeciwspieniające zapewniają wytrzymałość filmu olejowego dla efektywnego smarowania. Doskonała kompatybilność z materiałami uszczelniającymi pomaga zminimalizować nieszczelności i redukuje możliwość zanieczyszczenia.

Gulf Gear DB 85W-90 jest odpowiednim środkiem smarującym dla silnie obciążonych niezsynchronizowanych przekładni manualnych, mechanizmów różnicowych oraz przekładni głównych dla których zalecane są oleje jakości API GL-5 w zastosowaniach do samochodów osobowych, lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych, busów oraz van-ów, jak również specjalistycznego sprzętu kołowego w budownictwie, górnictwie i rolnictwie oraz innych silnie obciążonych aplikacjach obejmujących przekładnie hipoidalne i inne pracujące w trudnych warunkach takich jak wysoka prędkość/obciążenie dynamiczne, wysoka prędkość/niski moment obrotowy i/lub wysoka prędkość/wysoki moment obrotowy.

Gulf Gear DB 85W-90 nie nadaje się do przekładni automatycznych.

API GL-5, US MIL-L-2105D

ZF TE-ML- 17B, 19B, 21A, ZF TE-ML- 16C