Gulf Crest EP 32 są najwyższej jakości olejami turbinowymi przewidzianymi specjalnie do stosowania w turbinach parowych, gazowych i o kombinowanym cyklu pracy (CCGT), w tym w turbinach gazowych, które pracują w wysokich temperaturach. Olej Gulf Crest EP 32 posiada nadzwyczajną stabilność termiczną i oksydacyjną, dobrą nośność filmu olejowego, doskonałą zdolność separacji wody, nadzwyczajną zdolność hamowania procesu rdzewienia i korozji, niską skłonność do spieniania, dobre własności w zakresie wypierania powietrza oraz odporność na rozkład chemiczny, które w efekcie przynoszą doskonałą ochronę wyposażenia, niezawodną pracę, skrócenie przestojów oraz wydłużenie żywotności. Gulf Crest EP 32 przekraczają wymagania odnośnie parametrów nakładane przez większość producentów turbin gazowych i parowych.

Gulf Crest EP 32 posiada nadzwyczajną stabilność termiczną i oksydacyjną, która uniemożliwia tworzenie się szlamu, kontroluje tworzenie się osadów i minimalizuje rozkład oleju prowadząc w konsekwencji do niezawodnej eksploatacji. Nadzwyczajne własności ochrony przed zużyciem ścierno-adhezyjnym oraz dobra nośność filmu olejowego zapewniają doskonałą ochronę dla turbin. Doskonała zdolność separacji wody powstrzymuje tworzenie się emulsji i prowadzi do łatwego usuwania nadmiaru wody z układu smarowania. Efektywne inhibitory rdzewienia i korozji zapewniają długotrwałe zabezpieczenie krytycznych komponentów układu a dobre własności w zakresie wypierania powietrza i kontroli spieniania pozwalają na unikniecie wadliwego funkcjonowania i kawitacji pomp prowadząc do bezproblemowej eksploatacji.

Gulf Crest EP 32 jest zalecany do turbin gazowych, turbin o kombinowanym cyklu pracy (CCGT), dużych silnie obciążonych turbin przemysłowych, energetycznych i przemysłowych turbin parowych, turbin z silnie obciążonymi odbiorami i turbosprężarek.

ASTM D 4304, Type I(non-EP) and Type II (EP), BS 489, DIN 51515 Part 1 (TD) and Part 2 (TG), ISO 8086 TSE, TGE, TSA and TGA, Alstom HTGD 90117 V 0001T, GEK 32568E/F, GEK 47006e, GEK 28143A, GEK 107395a, GEK 101941A, Siemens TLV 901304, Solar ES 9-224, Class II

Siemens TLV 901304, Alstom HTGD 90117