Oleje Gulf Therm są wysokiej jakości olejami do układów wymiany ciepła, przeznaczonymi do stosowania w zamkniętych, pośrednich systemach grzewczych. Oleje Gulf Therm są stworzone z wysokorafinowanych materiałów bazowych w celu zapewnienia doskonałej stabilności utleniającej i odporności na krakowanie termiczne. Oleje Gulf Therm posiadają wysokie ciepło właściwe i przewodność cieplną w celu zapewnienia szybszego rozpraszania ciepła a ich zdolność do szybkiego przepływu w niskich temperaturach zapewnia szybką cyrkulację przy rozruchu i ogranicza ryzyko miejscowego przegrzania. Chociaż oleje Gulf Therm są bardzo stabilne termicznie i mogą zapewnić wydłużoną trwałość użytkową bez wzrostu lepkości lub tworzenia osadów, należy sobie uświadomić, że okres użytkowania zależy w znacznym zakresie od skuteczności działań podjętych w celu wykluczenia obecności powietrza w oleju. Oleje Gulf Therm są przeznaczone głównie do stosowania w zamkniętych i uszczelnionych układach grzewczych, w których maksymalna temperatura wymieszania (temperatura średnia) oleju nie przekracza 315°C a maksymalna temperatura filmu olejowego nie przekracza 340 ° C.

Oleje Gulf Therm mają doskonałą stabilność termiczną i utleniającą, która ogranicza do minimum powstawanie osadów i wzrost lepkości, co prowadzi do wydłużenia okresu użytkowania i ograniczenia czasu przestojów maszyn. Wyjątkowa odporności na krakowanie termiczne i rozkład sprawia, że oleje Gulf Therm zachowują prawidłowe parametry w warunkach, kiedy maksymalna temperatura wymieszania (temperatura średnia) oleju wynosi maksymalnie 315°C, przy czym w minimalnym stopniu koliduje to ze zdolnością wymiany ciepła. Wysokie ciepło właściwe i przewodność cieplna tego oleju zapewnia szybsze rozpraszanie ciepła. Doskonała płynność w niskiej temperaturze zapewnia szybką cyrkulację przy rozruchu i ogranicza ryzyko miejscowego przegrzania. Olej ten nie jest czynnikiem korozyjnym w stosunku do aluminium, stali, miedzi, mosiądzu lub brązu. Nietoksyczność olejów Gulf Therm umożliwia łatwą utylizację zużytych olejów.

Oleje Gulf Therm są zalecane do stosowania w zamkniętych, pośrednich systemach grzewczych i chłodzących, wyposażonych w zbiorniki wyrównawcze, wykorzystywanych we wszelkiego rodzaju procesach przemysłowych prowadzonych przy temperaturach wymieszania (temperaturach średnich) oleju w zakresie do 315°C. Oleje te mogą być również stosowane w otwartych systemach grzewczych pod warunkiem, że temperatura wymieszania (temperatura średnia) oleju nie przekracza 180°C