Gulf Harmony Bio-Synth 46 jest biodegradowalnym olejem hydraulicznym o niezwykle wysokim wskaźniku lepkości wynoszącym około 180, opracowany specjalnie dla potrzeb maszyn stosowanych w leśnictwie i urządzeń eksploatowanych w ekstremalnych warunkach klimatycznych, na przykład w obszarach klimatu arktycznego, gdzie wycieki oleju mogą doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Gulf Harmony Bio-Synth 46 wytwarzany jest z biodegradowalnych, syntetycznych baz olejowych i zaawansowanych technologicznie dodatków uszlachetniających w celu spełnienia ostrych wymagań określonych dla nowoczesnych systemów hydraulicznych wykorzystujących wysokociśnieniowe i wysokowydajne pompy. Gulf Harmony Bio-Synth 46 spełnia wymagania z zakresu ochrony środowiska określone w szwedzkiej normie SS 15 54 34 i w normie ISO VG 46 oraz znajduje się na liście olejów hydraulicznych zatwierdzonych pod względem wymagań z zakresu ochrony środowiska, sporządzonej przez SP Technical Research Institute of Sweden (Szwedzki Instytut Badań Technicznych).

Specjalnie dobrane biodegradowalne składniki olejów serii Gulf Harmony Bio-Synth zbudowane są w ponad 90% z materiałów odnawialnych i z tego względu oleje te posiadają ocenę WGK 1, według niemieckiej klasyfikacji WGK. Niezwykle wysoki wskaźnik lepkości zapewnia ochronę urządzeń przy rozruchu w niskich temperaturach oraz chroni elementy składowe układu hydraulicznego podczas eksploatacji w wysokich temperaturach a dobra stabilność termiczno-utleniająca oleju ogranicza tworzenie się osadów i poprawia działanie pompy i zaworów. Doskonałe właściwości antyzużyciowe umożliwiają wydłużenie okresu eksploatacji pomp i ograniczenie kosztów serwisowania. Specjalne inhibitory rdzy i korozji chronią elementy składowe wykonane z różnych metali przed korozją. Oleje Gulf Harmony Bio-Synth są kompatybilne z wieloma metalami i materiałami uszczelniającymi stosowanymi powszechnie w układach hydraulicznych.

Oleje Gulf Harmony Bio-Synth są zalecane do stosowania w obszarach wrażliwych pod względem ochrony środowiska, w których wymagane jest używanie płynów, które są faktycznie nietoksyczne i łatwo biodegradowalne. Oleje te są również zalecane do stosowania w wysokosprawnych, wysokoobciążonych układach hydraulicznych i układach napędowych zamontowanych w maszynach stosowanych w leśnictwie i urządzeniach eksploatowanych w ekstremalnych warunkach klimatycznych, na przykład w obszarach klimatu arktycznego. Oleje te są również zalecane do stosowania w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych innych układów hydraulicznych pracujących w zastosowaniach morskich, budowlanych, górniczych, rolniczych, produkcyjnych i ruchomych, w przypadku których wymagane jest zastosowanie biodegradowalnych płynów hydraulicznych.

DIN ISO 15380, VDMA 24568 HEES, Swedish Standard SS 15 54 34, Bosch Rexroth RD 90221-1

Swedish Standard SS 15 54 34