Gulf Harmony ZF-HVI 46

BEZCYNKOWY OLEJ HYDRAULICZNY O WYSOKIM WSKAŹNIKU LEPKOŚCI

Karta Bezpieczeństwa

Olej Gulf Harmony ZF-HVI 46 jest bezcynkowym, bezpopiołowym, antyzużyciowym olejem hydraulicznym najwyższej jakości opracowanym specjalnie dla zastosowań poddawanych oddziaływaniu szerokiego spektrum temperatur lub zastosowań, w których wymagana jest niewielka zmiana lepkości przy fluktuacji temperatury. Olej Gulf Harmony ZF-HVI 46 wytwarzany jest z wysokiej jakości parafinowych baz olejowych, polimeru o wysokiej odporności na ścinanie i zaawansowanych, bezpopiołowych dodatków uszlachetniających wprowadzanych w celu ograniczenia oddziaływania oleju na środowisko w przypadku niezamierzonego przedostania się oleju do środowiska. Olej Gulf Harmony ZF-HVI 46 spełnia ostre wymagania określone dla nowoczesnych systemów hydraulicznych wykorzystujących wysokociśnieniowe i wysokowydajne pompy oraz wymagania krytyczne zdefiniowane dla innych części składowych układów hydraulicznych, takich jak obrabiarki sterowane numerycznie o wysokiej dokładności oraz obrabiarki wyposażone w serwozawory o małym prześwicie.

Wszystkie oleje serii Gulf Harmony ZF-HVI posiadają wyjątkowe właściwości antyzużyciowe, które umożliwiają wydłużenie okresu eksploatacji pomp i części oraz ograniczenie kosztów. Niezwykle wysoki wskaźnik lepkości zapewnia ochronę urządzeń przy rozruchu w niskich temperaturach oraz chroni elementy składowe układu hydraulicznego podczas eksploatacji w wysokich temperaturach. Doskonała odporność oleju na ścinanie ogranicza do minimum utratę lepkości, która może wystąpić wraz z upływem czasu oraz sprawia, że olej wykazuje stabilne, ”typowe dla swojej klasy” parametry eksploatacyjne podczas pracy w warunkach występowania wysokich obciążeń ścinających. Doskonała stabilność termiczno-utleniająca oleju ogranicza powstawanie szlamu i substancji smołowo-asfaltowej tworzącej się na skutek utleniania oleju oraz zwiększa trwałość oleju. Znakomita odporność na emulgowanie przyspiesza separację wody od oleju i przeciwdziała tworzeniu się emulsji. Zaawansowane technologicznie, bezpopiołowe dodatki uszlachetniające ograniczają negatywny wpływ oleju na środowisko w przypadku niezamierzonego wycieku. Specjalne inhibitory rdzy i korozji chronią elementy składowe wykonane z różnych metali nawet w warunkach występowania wilgoci. Zdolność do szybkiego uwalniania pęcherzyków powietrza minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawiska kawitacji w pompie, zapewniając w ten sposób jej bezproblemowe działanie. Olej jest kompatybilny z wieloma metalami i materiałami uszczelniającymi stosowanymi powszechnie w układach hydraulicznych.

Oleje Gulf Harmony ZF-HVI są odpowiednie do stosowania w układach hydraulicznych i układach napędowych, które są poddawane oddziaływaniu szerokiego spektrum temperatur otoczenia i temperatur roboczych, nawet w zastosowaniach wrażliwych ze względu na wymogi ochrony środowiska, w krytycznych układach hydraulicznych, takich jak układy hydrauliczne stosowane w obrabiarkach sterowanych numerycznie o wysokiej dokładności i w obrabiarkach wyposażonych w serwozawory o małym prześwicie, w układach hydraulicznych koparek, dźwigów i w urządzeniach hydraulicznych z napędem hydrostatycznym pracujących w najcięższych warunkach na wolnym powietrzu.

DIN 51524 Part 3 HVLP, AFNOR NFE 48-603, (HV) ISO 11158 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton (Vickers) M-2950-S and I-286-S, MAG IAS, LLC (formerly Cincinnati Lamb)P-70, Hitachi