Gulf Super Brake Fluid DOT 4 to wysokowydajny płyn hamulcowy na bazie poliglikoli przewidziany specjalnie do stosowania w układach hamulców tarczowych, bębnowych oraz w układach zapobiegających blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) wszelkich pojazdów użytkowych, samochodów osobowych i motocykli eksploatowanych w warunkach od umiarkowanych do ciężkich oraz wymagających płynu typu DOT 4. Gulf Super Brake Fluid DOT 4 dzięki swej wysokiej temperaturze wrzenia obniża skutki absorpcji wilgoci i zapewnia niezawodne osiągi w zakresie hamowania. Gulf Super Brake Fluid DOT 4 zawiera inhibitory utleniania i korozji w celu powstrzymania utleniania w wysokich temperaturach, które występują w układach hamulców tarczowych oraz zapewnia nadzwyczajną ochronę przed korozją metalowych komponentów układu hamulcowego. Wysoka temperatura wrzenia płynu Gulf Super Brake Fluid DOT 4 obniża skutki absorpcji wilgoci podczas pracy i zapewnia niezawodne osiągi w zakresie hamowania. Nadzwyczajna stabilność oksydacyjna powstrzymuje utlenianie w wysokich temperaturach, które występują w układach hamulców tarczowych, natomiast nadzwyczajna stabilność temperaturowa oraz odpowiednia płynność w niskich temperaturach zapewniają bezproblemową eksploatację. Skuteczne inhibitory korozji zapewniają długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne dla metalowych komponentów układów hamulcowych, natomiast płyn Gulf Super Brake Fluid DOT 4 zapewnia smarowanie i zabezpieczenie układu. Gulf Super Brake Fluid DOT 4 jest zgodny z wszystkimi uszczelnieniami oraz metalami stosowanymi w standardowych układach hamulcowych wymagających płynów hamulcowych na bazie poliglikoli.

Płyn hamulcowy Gulf Super Brake Fluid DOT 4 jest zalecany do stosowania w hydraulicznych układach hamulcowych w samochodach, motocyklach i pojazdach użytkowych, które przewidują stosowanie płynu hamulcowego typu DOT 4. Oprócz tego, zalecane jest również w układach hamulcowych tarczowych i bębnowych współczesnych pojazdów wyposażonych w układy ABS wymagające płynów o jakości DOT4 oraz dla poprawienia osiągów w zakresie hamowania, a także może on być stosowany w hydraulicznych układach hamulcowych pojazdów wymagających płynu typu DOT3 lub SAE J 1703 oraz w układach sprzęgieł hydraulicznych wymagających płynów o tej klasie jakości. !!! Płyn hamulcowy Gulf Super Brake Fluid DOT 4 nigdy nie powinien być stosowany zamiast lub mieszany z płynami hamulcowymi na bazie silikonu (DOT5) ani też nie powinien być stosowany tam gdzie istnieje wymóg stosowania płynu DOT 5.1. Wszystkie płyny hamulcowe powinny być przechowywane w czystych i suchych pomieszczeniach. Zanieczyszczenia lub woda mogą wpływać na parametry płynu hamulcowego i powodować awarie układu hamulcowego, Płyny hamulcowe mogą oddziaływać na pokrycia lakiernicze pojazdów, stąd należy bezzwłocznie usuwać wszelkie rozlania unikając ich wcierania.

FMVSS 116 DOT 4