Gulf EP Lubricant HD 100 należy do grupy olejów przekładniowych o wysokich parametrach wytrzymujących nadzwyczaj wysokie ciśnienia pracy. Oleje te zostały opracowane do smarowania silnie obciążonych przemysłowych przekładni pracujący w trudnych warunkach roboczych. Oleje Gulf EP Lubricant HD są skomponowane z wysokiej jakości olejów bazowych z dodatkami typu siarkowo-fosforowego uwzględniającymi ekstremalne ciśnienia pracy, co pozwala uzyskać nadzwyczajną nośność filmu olejowego dla zapewnienia ochrony przed obciążeniami udarowymi i zużywaniem się. Wysoka stabilność termooksydacyjna olejów Gulf EP Lubricant HD umożliwiają powstrzymywanie tworzenia się osadów rozkładu wysokotemperaturowego oraz zagęszczaniu oleju. Dodatkowo, Gulf EP Lubricant HD posiadają również nadzwyczajne charakterystyki separacji wody i zapewniają odporność na spienianie.

Oleje Gulf EP Lubricant HD posiadają doskonałą nośność filmu olejowego zabezpieczającą przekładnie przed zarysowaniem oraz ścieraniem gwarantując długotrwałą żywotność sprzętu i zmniejszone koszty konserwacji. Wysoka stabilność termooksydacyjna umożliwia opóźnianie tworzenia się osadów, zapewniając zwiększoną czystość układu i wydłużone okresy międzykonserwacyjne. Gulf EP Lubricant HD Oils zapewniają efektywną ochronę przed rdzewieniem i korozją dla wszystkich komponentów przekładni a doskonałe właściwości w zakresie odporność na emulgowanie zapewniają bezproblemową eksploatację w warunkach w których występuje woda/wilgoć.

Oleje Gulf EP Lubricant HD mogą być stosowane dla szerokiego zakresu przemysłowych przekładni o uzębieniu walcowym, ślimakowych, stożkowych oraz ślimakowych na powierzchni styku stal-stal, w pracujących pod dużymi obciążeniami obudowanych przemysłowych przekładniach w warunkach silnych lub udarowych obciążeń oraz wymagających odporności na ekstremalne ciśnienia pracy, w przemysłowych łożyskach czopów i wałów pracujących z niskimi prędkościami i pod wysokim obciążeniem oraz nadają się do układów smarowania rozbryzgowego, mgłą olejową oraz obiegowych jak również nadają się do przekładni w zastosowaniach morskich.

ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKC DIN 51517 Part 3 – Lubricating Oils CLP AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants David Brown S1.53 101 (E – Industrial Extreme Pressure Additive Oils) AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil