Gulf Biocal 2 jest bezwodnym wapniowym smarem stałym opartym o bio-rozkładalne syntetyczne estery. Gulf Biocal 2 zawiera antyutleniacze, inhibitory korozji i dodatki, które zmniejszają zużycie. Posiada doskonałą stabilność jak również niebywałe właściwości przeciw rdzy, dlatego to czyni go nadającym się użytku w otoczeniu podatnym na korozję. Zalecany jest do łożysk ciężko obciążonych a także znajduje zastosowanie w mokrym i korozyjnym środowisku. Ma doskonałą przylepność, wodoodporność, antykorozyjność oraz jest wysoce biodegradowalny.

Gulf Biocal 2 jako wysoce nowoczesny biodegradowalny smar znajduje zastosowanie w przemyśle morskim, leśnictwie, rolnictwie i konstrukcjach samochodowych. Jest łatwo do pompowania w bardzo nowoczesnych scentralizowanych systemach olejowych pomimo jego wysokiej lepkości

DIN 51502: KPE2K-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBCIB2 SS 15 54 70: Environmental Class B