Gulfmar AC 306

Olej klasy premium dla wolnoobrotowych okrętowych silników Diesla

Karta Bezpieczeństwa

Olej Gulfmar AC to olej klasy premium przewidziany do nowoczesnych niskoobrotowych wodzikowych silników okrętowych dużej mocy, w tym również tych wykorzystujących olej do chłodzenia tłoków. Olej ten został skomponowany z wysokiej jakości parafinowych olejów bazowych z zastosowaniem najnowszej technologii dodatków dla zapewnienia doskonałej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Olej posiada odpowiednią zasadowość do neutralizowania wszelkich silnych kwasów, które mogą przedostać się do skrzyni korbowej wskutek spalania siarki paliwa. Olej jest dostępny w klasach lepkości SAE 30 i SAE 40 z CLZ (Całkowita Liczba Zasadowa) równą 5, 6 i 7.

W oznaczeniu każdego gatunku znajduje się 3 cyfrowy przyrostek, w którym pierwsza cyfra wskazuje na klasę SAE (np. 3 wskazuje na klasę SAE 30, a 4 wskazuje klasę SAE 40), natomiast 2 ostatnie cyfry wskazują na liczbę CLZ.

  • Doskonała stabilność termooksydacyjna opóźniająca rozkładanie się oleju i ułatwiająca chłodzenie tłoka
  •  Ulepszona detergencyjność zapewnia czystość skrzyni korbowej
  • Nadzwyczajne właściwości wody zapewniają bezproblemową eksploatację
  • Specjalne inhibitory rdzewienia chronią krytyczne powierzchnie nośne przed rdzewieniem
  • Odpowiednia wartość CLZ zapewnia ochronę przed korozyjnymi produktami spalania
  • Dobre własności w zakresie wytrzymałości filmu olejowego obniżają zużycie silnie obciążonych łożysk

Olej zalecany do smarowania skrzyń korbowych w najnowszych wysokiej mocy wolnoobrotowych silnikach wodzikowych, w tym również do tych wykorzystujących olej do chłodzenia tłoka..